K prodeji nabízíme balík hovězího masa s certifikátem BIO (certifikát ke stažení nebo nahlédnutí na úvodní stránce). Objednávky přijímáme na termín červen 2020. Všechny termíny předtím jsou zamluveny. Cena je 2000 Kč za balík hovězího masa (cca 10kg).
   
BIO hovězí maso
Prodej masa je ze skotu narozeného na našem hospodářství. Minimálně do věku šesti měsíců je každé tele na mléku od jeho matky. K dispozici mají výběh i přístup do stáje, kde jsou krmeni krmivem z vlastní ekologické certifikované produkce kontrolní organizací. Krmíme jetelotravní a travní senáží, senem a šrotovaným tritikále. Zvířata udržujeme v čistotě. K dispozici mají ad libitum liz zajišťující přísun minerálů. Když kus dovrší jateční hmotnosti (nejčastěji věk 2 let) je odvezen na jatka, kde je poražen a veterinárně vyšetřen. Vychlazené hovězí maso je pak v den prodeje řezníky na jatkách vykostěno a rozbouráno do desetikilových balíčků.  

Baličky poté přepravujeme v chladícím vozíku. Vše je schváleno a zkontrolováno krajskou veterinární správou. Vozík je zcela způsobilý pro přepravu živočišných produktů. Celý provoz je plně způsobilý z veterinárně hygienického hlediska.

Každý balík hovězího masa je samozřejmě trochu odlišný, ale v zásadě jsou balíčky stejné. Skládají se z ořezu, hrudi, žebra, křížové kosti, předního a zadního. Občas vybereme náhodně balík a zkontroujeme. Jednou jsme náhodně vybraný balíček zvážili a zjistili, že balíček měl násedující části v těchto vahách:

Ořez - 1,00 kg
Hrudí -1,50 kg
Žebro - 0,90 kg
Přední - 3,00 kg
Křížová kost - 0,90 kg
Zadní - 2,80 kg

Jedná se o balíček opravdu náhodně vybraný. Negarantujeme, že každý jiný balíček bude stejný. Tohle je jen pro představu!!

 

CHOVATEL:                                                        CZ 62085326/10

VETERINÁRNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO:          CZ 62730176