Stručný přehled

Obhospodařovaná půda

      louky - 34,82 hektarů

      orná půda - 16,64 hektarů

 

Základní stádo krav 

11 kusů

 

Mladý jatečný skot

14 kusů

   

Jsme ekologicky hospodařící farma s 51 hektary pronajaté půdy, která chová skot. Základním stádem nám je 11 krav, které jsou spolehlivými matkami pro telata. Telata jsou u matek do věku 6ti měsíců. Poté odstavujeme a vykrmujeme do dvou let věku, kdy hovězí dosáhne jatečné hmotnosti.

Chováme a obhospodařujem jen tolik, abysme vše obstarali bez jakýchkoliv zaměstnanců. Samozřejmě se naše hopodaření neobejde bez výpomoci od všech spolehlivých lidí, kterýma jsme se obklopili. A jsme za to moc rádi, že jsou s námi kdykoliv potřebujeme. Posuďte sami, kdo by dokázal například nasbírat 5 vleček kamení za celý den a ještě u toho vypadal šťastně.

Naším hlavním a jediným produktem je hovězí maso. Zatím nemáme potřebu rozšiřovat nabídku produktů, protože jsme přesvědčení, že je nejlepší mít jeden produkt, kterému věnujeme veškerou pozornost.

To, že jsme ekologická farma znamená, že:
     - zvířata nedostávájí léky z preventivních důvodů
     - na orné půdě používáme jen ekologicky šetrné postupy bez použití chemických umělých přípravků
     - zvířata mají hodně prostoru a jsou spolu v kontaktu
     - pokud to trh dovolí, kupujeme jen bioosiva
     - zkrmujeme jen krmivo, které pochází z naší ekologické produkce

Spoustu věcí nám nařizuje zákon, ale spoustu věcí děláme hlavně z důvodu vlastního přesvědčení, že jakékoliv jiné než ekologické zemědělsví není správné pro zdravou přírodu - zdravé zvíře - zdravého člověka.

Po dobu našeho hospodaření jsme se setkali s názory jako například: 1.ale vždyť tam máte plevel na té orné....., nebo 2.to máte šťastného býka a jaký je rozdíl s nešťastným býkem v mase...... nebo 3.ale vždyť na každou půdu svítí stejně a prší stejně, tak jakápak ekologie. A to mě vždycky překvapí, protože....

1.Ano plevel tam sice je, ale to není problém, který by se měl řešit primárně. Plevele na orné půdě může být jen tolik, aby neoohrožoval hlavní plodinu. A my máme výnos z hektaru z orné půdy stejný jako konvenční zemědělci (v obodobí sucha máme výnosy o něco vyšší). 2.rozdíl mezi šťastným a nešťastným býkem v mase, dalo by se po internetu najít spoustu informací o poměru obsahu prospěšných látek, ale tento rozdíl vnímám spíš z pohledu radosti z práce, kterou člověk tomu zvířeti věnuje.  3.je pravda, že na každou půdu svítí a prší stejně, ale jde přeci o koncentraci látek, které musí konvenční půda nedobrovolně načerpat.